Střelnice PATRIOT


Střelnice Patriot
podporuje:
 
 
 
 


 
LEX o.s.
-----------------
Hlavní partneři střelnice Patriot:


 
 


 

 
 


 
 

Spolupracujeme:
 

 
 


 
 
 

DOPRAVNÍ A KLINICKÁ
PSYCHOLOGIE
Zámecká 8
Ostrava1

774()520()847

 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 

Střelnice Patriot podporuje LEX: 
-------------------
 


 
Bohužel české právní předpisy neuznávají elektronickou petici, proto je možné naši petici podepsat výhradně v tištěné podobě. Pokud naši petici chcete podepsat, nebo odevzdat vaši již podepsanou petici, můžete tak udělat na níže uvedených petičních a podpisových místech. Pokud jste se rozhodli i z vaší prodejny či obchodu, střelnice apod. udělat své podpisové a petiční místo, dejte nám o tom vědět. Rádi vás do seznamu přidáme. Děkujeme.


---------------------------------------------------------------------


 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Zbrojní průkaz
je veřejná listina 
která opravňuje fyzickou osobu k nabývání, vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní 
v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a 
v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení, 
 (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních)
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Přípravný kurz a zkouška k získání odborné způsobilosti na střelnici Patriot:
 
 
Termín zkoušky: 13.11. 2018
 
začátek zkoušek vždy v 8:00

  Zahájení přípravného kurzu 11.10.2018  
 
kurzy začínají  vždy v 17:00
 

 
Další termíny zkoušek v roce 2018:
 

 
x.x.xxxx
 
 
( zahájení kurzu - x.x.xxxx )

            ------------           
 
informace ke změnám v podávání přihlášek a informace o kurzu a zkouškách 

 tel.: 603( )100( )153


         ---------------------------------------------------------------------------------------

 
! Upozornění !

!! Zkoušky se konají pouze v případě naplnění minimálního počtu 10 uchazečů !!

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k vlastnímu kurzu a zkoušce odborné způsobilosti:


K 1.8.2017 vstupuje v platnost  

úplná novela zákona o zbraních a střelivu č.229 / 2016 Sb.

( k 6.8.2016 a 1.10.2016 vstoupily v platnost některé její části )  

( úpravy ve znění zákona  způsobily i změny v testových otázkách )
 
  
Praktická příprava probíhá 3 týdny před termínem praktické zkoušky.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Při absolvování přípravného kurzu a následné zkoušky odborné způsobilosti 

kompletně na střelnici Patriot, poskytujeme výraznou slevu z celkové ceny 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přípravný kurz se skládá ze dvou částí:
1. Teoretická příprava
(výuka na učebně min. 6 hodin)


Výklad zákona o zbraních a střelivu

Zdravotnické minimum

Konstrukční minimum o zbraních
 
Literatura:

 
    ( 511 otázek celkem dle aktuální novely zákona č.229 / 2016 Sb.platné od 1.8.2017 )
 

 

2. Praktická příprava 

 
Zásady bezpečné manipulace se zbraněmi
 
Rozborka a sborka zbraní
 
Cvičná střelba
(rozsah podle osobní zručnosti)
 
Zbraně:
 
Krátká zbraň (samonabíjecí pistole)
 
Dlouhá zbraň (brokovnice)
 
Dlouhá zbraň (malorážka opakovací)
 
 
Cena samostatného přípravného kurzu (včetně cvičné střelby)
bez následné zkoušky na střelnici Patriot :   2 100,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zkouška pro získání odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu 
 

Přihlášku ke zkoušce je nutno podat nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

 ( při podání přihlášky je třeba přiložit kolek 100.-Kč  )Přihlášku je potřeba podat vždy na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 

příslušného územního odboru PČR podle místa bydliště !! 
 
 
                
                                              
       Vlastní zkouška se skládá z: 

      
 
  Písemný test (30 otázek) - výběr z celkového počtu 491otázek


 
Praktické znalosti:    Bezpečná manipulace se zbraní, 
          rozborka a sborka
 
 
 
Praktické znalosti:    Střelba na stanovený terč (dle skupiny ZP)
 
     
  

Cena samostatné zkoušky (včetně střelby) 

 bez absolvování kurzu na střelnici Patriot :  1 500,- Kč

 

 k ceně zkoušky se vždy připočítává odměna zkušebního komisaře (ze zákona):  600.- Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM 4300.-Kč


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 V případě absolvování celé přípravy a následně zkoušek na střelnici  Patriot

bude celková cena osvědčení odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu 

po odečtení slevy :


 3700.- Kč


Tato cena zahrnuje:

 
 
odborná příprava (včetně střelby)

plus 

zkouška odborné způsobilosti (včetně střelby)


= 3000.-Kč 


kolek (- při podání přihlášky)

plus 

odměna zkušebního komisaře při zkoušce (dle zákona)


= 700.- Kč
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------