Střelnice PATRIOT


Střelnice Patriot
podporuje:
 
 
 
 


 
LEX o.s.
-----------------
Hlavní partneři střelnice Patriot:


 
 


 

 
 


 
 

Spolupracujeme:
 

 
 


 
 
 

DOPRAVNÍ A KLINICKÁ
PSYCHOLOGIE
Zámecká 8
Ostrava1

774()520()847

 
 


 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 

!! UPOZORNĚNÍ !!

Střelnice Patriot otevřena 

PROVOZ V SOULADU S AKTUÁLNÍM NAŘÍZENÍM VLÁDY

PRO VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ

 
 INFORMACE NA TELEFONU STŘELNICE
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zbrojní průkaz
je veřejná listina 
která opravňuje fyzickou osobu k nabývání, vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní 
v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a 
v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení, 
 (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních)
-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Přípravný kurz a zkouška k získání odborné způsobilosti na střelnici Patriot:
 

Kurzy a zkoušky budou probíhat
 
podle pořadí přihlášení zájemců,

vždy však dle aktuálního hygienického nařízení vlády,

 
 Informujte se na na telefonu:

 
  603( )100( )153
 

Termín zkoušky:  27. dubna. 2023 
 
začátek zkoušky vždy v 8:00

  
Zahájení přípravného kurzu: 6.3. 2023 
 
 začátek  kurzu vždy v 16:30 
 

 
Další termíny zkoušek v roce 2023:
 
  
                                                                              
Zkouška:  30.5.2023

 Zahájení přípravného kurzu: 2.5.2023
                                                                              
 začátek  kurzu vždy v 16:30 Zkouška:  29.6.2023 (bude upřesněno - na dotaz)
 
 Zahájení přípravného kurzu: 6.6.2023
                                                                              
 začátek  kurzu vždy v 16:30 

                                                              ------------------------------------           
 
!!! informace  o kurzech a zkouškách !!! 

 tel.: 603( )100( )153


         ---------------------------------------------------------------------------------------

 
! Upozornění !

!! Zkoušky se konají pouze v případě naplnění minimálního počtu 10 uchazečů !!

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležitá informace k vlastnímu kurzu a zkoušce odborné způsobilosti:
 

K 1.2.2021 vstoupila v platnost  

 novela zákona o zbraních a střelivu č.119 / 2002 Sb,

včetně zákona 156 / 2000 Sb. o ověřování zbraní a střeliva a

zákona 634 / 2004 Sb. o správních poplatcích.

(ve znění pozdějších předpisů)

Zároveň byl vydán nový soubor otázek který zohledňuje tuto novelu.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Přípravný kurz se skládá ze dvou částí:
1. Teoretická příprava
(výuka na učebně min. 6 hodin)

Obsah přípravy :

Výklad zákona o zbraních a střelivu

Zdravotnické minimum

Konstrukční minimum o zbraních
 

Literatura:


 
( s vyznačením změn )( 500 otázek dle nového znění zákona č.119/2002 Sb. platné od 1.2.2021 ) 
  2. Praktická příprava 
 

Praktická příprava probíhá 3 týdny před termínem praktické zkoušky.

 
Obsah přípravy:
 
 
Zásady bezpečné manipulace se zbraněmi
 
Rozborka a sborka zbraní
 
Cvičná střelba
 
( podle osobní zručnosti)
 
 
Zbraně:
 
Krátká zbraň (samonabíjecí pistole)
 
Dlouhá zbraň (brokovnice)
 
Dlouhá zbraň (malorážka opakovací)
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zkouška pro získání odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu 
 

Přihlášku ke zkoušce je nutno podat nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.

 ( při podání přihlášky je třeba přiložit kolek 100.-Kč  )Přihlášku je potřeba podat vždy na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál 

příslušného územního odboru PČR 

podle místa bydliště !! 
 
                
                                              
            Vlastní zkouška se skládá z: 

      
 
                       Písemný test  (30 otázek) 
                   
             


 
 
 
        Zkouška z praktických znalostí               

Bezpečná manipulace se zbraní, rozborka a sborka zbraně,
 
základy konstrukce zbraně
 
 
 
 
   Střelba na stanovený terč (dle požadavků skupiny ZP)


 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Cena za kurz celkem: 
 
 

 4000.- KčTato cena zahrnuje:

 
odborná příprava  (včetně střelby)

 
zkouška odborné způsobilosti  (včetně střelby)
 
 
odměna zkušebního komisaře při zkoušce  (dle zákona)


 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

 
 


Střelnice Patriot podporuje LEX: 
-------------------
 


 
Bohužel české právní předpisy neuznávají elektronickou petici, proto je možné naši petici podepsat výhradně v tištěné podobě. Pokud naši petici chcete podepsat, nebo odevzdat vaši již podepsanou petici, můžete tak udělat na níže uvedených petičních a podpisových místech. Pokud jste se rozhodli i z vaší prodejny či obchodu, střelnice apod. udělat své podpisové a petiční místo, dejte nám o tom vědět. Rádi vás do seznamu přidáme. Děkujeme.


---------------------------------------------------------------------